ในกาลที่ความโกรธเกิดขึ้นแก่คนใด คนนั้นย่อมไม่มีหิริ ไม่มีโอตตัปปะ ไม่มีความเคารพ คนที่ถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่มีความสว่างแม้แต่น้อย...เจริญพรโยมทั้งหลาย - a n g r y i s b a d - #vsco #vscocam #vscogood #vscophile By The A

This Calgary moment captured with Instagram. Share your favourite Calgary moments on Capture Calgary by downloading the free Instagram app, using it to take a picture and including “#capturecalgary” or "#sceneyyc" in your image’s caption. It’s that easy.

Check out the original here.

Jun 04, 2014

Instagram

Like this Photo

X

Report this Photo

Is this photo inappropriate? If so, please let us know.

Report ImageCancel