ผู้มีปัญญาดี เมื่อคนทั้งหลายพากันประมาท ย่อมไม่ประมาท เมื่อคนทั้งหลายพากันหลับ ย่อมตื่นอยู่โดยมาก ผู้มีปัญญาดี ย่อมทิ้งห่างคนที่มีปัญญาทรามไปไกล เหมือนม้าที่มีฝีเท้าเร็ว ย่อมทิ้งห่างม้าที่มีกำลังไม่ดีไปไกล ฉะนั้น...เจริญพรโยมทั้งหลาย - d h a m m a - #vsco By The A

This Calgary moment captured with Instagram. Share your favourite Calgary moments on Capture Calgary by downloading the free Instagram app, using it to take a picture and including “#capturecalgary” or "#sceneyyc" in your image’s caption. It’s that easy.

Check out the original here.

Jun 01, 2014

Instagram

Like this Photo

X

Report this Photo

Is this photo inappropriate? If so, please let us know.

Report ImageCancel