ธรรมชาติ ยังไงก็คือ ธรรมชาติ ลักษณะเด่นของธรรมชาติที่ชัดเจนที่สุดนั้นคือ ไม่โกหก ธรรมชาติไม่สามารถหลีกหนี เอาตัวรอด พลิกแพลง ได้เพราะสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นไปตามธรรมชาติ เกิดขึ้นยังไง ก็จบลงเช่นนั้น มนุษย์เราต่างหากที่พยายามฝืนกฎหลายอย่างให้กลีกหนีไปจากความเ By The A

This Calgary moment captured with Instagram. Share your favourite Calgary moments on Capture Calgary by downloading the free Instagram app, using it to take a picture and including “#capturecalgary” or "#sceneyyc" in your image’s caption. It’s that easy.

Check out the original here.

May 30, 2014

Instagram

Like this Photo

X

Report this Photo

Is this photo inappropriate? If so, please let us know.

Report ImageCancel