ไม่มีที่ไหนเงียบสงบเท่าใจ กิเลสทั้งหลายเกิดจากความอยาก การลดความยากก็คือการลดกิเลส จะต้องอาศัยทั้งเวลา ควบคู่ไปกับการปรับตัวในชีวิตประจำวัน ไม่มีความอยากมาก ก็ไม่ต้องใช้ทิฐิมานะให้เหนื่อย การพยายามปล่อยจิตให้ว่างไม่ฟุ้งซ่าน ผ่านการนั่งสมาธิ คือสิ่งที่เราพ By The A

This Calgary moment captured with Instagram. Share your favourite Calgary moments on Capture Calgary by downloading the free Instagram app, using it to take a picture and including “#capturecalgary” or "#sceneyyc" in your image’s caption. It’s that easy.

Check out the original here.

May 29, 2014

Instagram

Like this Photo

X

Report this Photo

Is this photo inappropriate? If so, please let us know.

Report ImageCancel