คิดดี พูดดี ทำดี ขอให้ได้ดี สามข้อนี้จำไว้ให้ขึ้นใจ เจริญพร โยมทั้งหลาย... - g r a n d o p e n i n g o u t o f w i n d o w s a t t e m p l e - #vsco #vscocam #vscogood #vscophile By The A

This Calgary moment captured with Instagram. Share your favourite Calgary moments on Capture Calgary by downloading the free Instagram app, using it to take a picture and including “#capturecalgary” or "#sceneyyc" in your image’s caption. It’s that easy.

Check out the original here.

May 27, 2014

Instagram

Like this Photo

X

Report this Photo

Is this photo inappropriate? If so, please let us know.

Report ImageCancel